کاریابی

یکی از تخصص های تیم ما، به کارگیری نیروهای جوان و تازه کار و آموزش آن ها، در جهت پیشرفت و تبدیل به نیروهای حرفه ای و آماده به کار است‌.

از جمله آموزش تیم های فروش، آموزش تیم های پشتیبانی و خدمات پس از فروش سازمان های خصوصی، آموزش کادر دفتری، آموزش بازاریابان حرفه ای، آموزش پرسنل تشریفاتی و … می باشد‌.

البته قبل از شروع آموزش، به تمام کارجویان گرامی، توصیه می شود که با آزمون های شخصیت شناسی، شناخت بهتری نسبت به شخصیت خود داشته باشند و شغل مناسب برای شخصیت خود را پیدا کنند.

ثبت نام کارجو
ثبت نام کارفرما
آگهی شغلی