,

چطور جلوی هدر رفتن وقت را بگیریم؟

این نکته کاملا واضح و مشخص است که یکی از  رازهای رسیدن به موفقیت، مدیریت زمان و انضباط شخصی است. مدیریت زمان یک انتخاب است و نحوه تصمیم گیری برای گذراندن وقتتان فقط به خودتان بستگی دارد. من فرزانه پورشعبان مشاور و مدرس در حوزه کسب و کار در…