مشاوره با فرزانه پورشعبان

همراه شما و کسب و کار شما
یک همراهی از جنس صمیمیت، اما هوشمندانه و هدفمند

ابتدا بسیار تشکر میکنم که وب سایت بنده را برای توسعه و ارتقا کسب و کارتان انتخاب کردید.

قبل از هر چیزی به شما دوست ارزشمندم تبریک عرض میکنم. چراکه شما برای رشد و آگاهی بیشتر و انتخاب برنامه مناسب برای رسیدن به اهداف شخصی و سازمانی، اعتقاد به حضور موثر مشاور کسب و کار دارید.

و شما جز افرادی هستید که با استفاده از مشاور کسب و کار یا کوچ شخصی، مسیر رسیدن به موفقیت و پیشرفت خود را هموارتر میکنید.

استفاده از مشاور کسب و کار، یا کوچ شخصی به این معنا نیست که لزوما مشاور، فرد داناتر، باهوش تر . کاردان تر نسبت به شما در حوزه سازمان، یا حوزه زندگی شخصی شماست.

بلکه به معنای استفاده از تجارب، اشتباهات و تجربیات نقل شده از مدیران سازمانهای دیگر، مراجعانی که به مشاور مراجعه کردند، است. و در مجموع یک مشاور سازمانی یا فردی گنجینه ای ارزشمند از داده هایی بهمراه دارد که بعنوان فردی بیرون از گود و مغزی جدای مغز تحلیل گر شخص و با استدلالهای آن شخص به صورت مساله نگاه میکند.