فرزانه پورشعبان

️سخنران و کوچ

️مشاور و مدرس کسب و کار

️مربی مهارت های زندگی

️نائب رئیس، سهامدار و مدیر بازرگانی کارخانه ریسندگی و بافندگی زرین

️عضو کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان اصفهان

️بنیانگذار و مدیرعامل شرکت همراهان موفقیت فرتاک